Gelecek Sayılar

2021 Kasım ayında ikinci sayımızı “Ruh Sağlığı ve İnsan Hakları” teması ile yayımlayacağız. Bir sonraki sayının temasını ise ayrıca
duyuracağız. Her sayı, gerek açık çağrıya cevap verenler gerekse yayın kurulunca tema
doğrultusunda doğrudan iletişim kurduğu kişilerin yazılarıyla bir araya gelecek.