Gelecek Sayılar

2024 Ocak ayında altıncı sayımızı “Göç” teması ile yayımlayacağız. Bir sonraki sayının temasını ise ayrıca duyuracağız. Her sayı, gerek açık çağrıya cevap verenler gerekse yayın kurulunca tema doğrultusunda doğrudan iletişim kurduğu kişilerin yazılarıyla bir araya gelecek.