Gelecek Sayılar

2022 Aralık ayında dördüncü sayımızı “Dönüşüm: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar-2” teması ile yayımlayacağız. Bir sonraki sayının temasını ise ayrıca
duyuracağız. Her sayı, gerek açık çağrıya cevap verenler gerekse yayın kurulunca tema
doğrultusunda doğrudan iletişim kurduğu kişilerin yazılarıyla bir araya gelecek.