Gelecek Sayılar

2021 Mayıs ayında ilk sayımızı “Covid 19 Pandemisi, Neoliberal Politikalar ve
Sosyal Hizmet
” teması ile yayımlayacağız. Bir sonraki sayının temasını ise ayrıca
duyuracağız. Her sayı, gerek açık çağrıya cevap verenler gerekse yayın kurulunca tema
doğrultusunda doğrudan iletişim kurduğu kişilerin yazılarıyla bir araya gelecek.