Künye ve İletişim

Heybe dergisine yazı göndermek ya da dergiyle ilgili görüş, öneri ve sorularınızı iletmek için e-posta: bilgi@heybedergi.com

Sahibi: Nika Yayınevi Basım Yayın Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. adına İlhan Ulusoy

Sorumlu Yazı işleri Müdürü: Durdu Baran Çiftci

Editör: 3. Sayı Editörü: Arzu İçağasıoğlu Çoban 

Yayın Türü: Altı Aylık Yerel Süreli Yayın

İdare Yeri: Nika Yayınevi Bas. Yay. Eğt. Mat. Dan.Ltd. Şti. Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sokak. 55/2 Kızılay/ANKARA

Tel: (0 312) 433 71 15 

Fax: (0 312) 433 71 15

E-posta: bilgi@heybedergi.com

Tasarım: İlhan Ulusoy

Yazışma Adresi: Nika Yayınevi Dr. Mediha Eldem Sok. 55/2 Kızılay/ANKARA