Yayın Kurulu

Hakan Acar

Acar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 1996’ta mezun oldu. Aynı Üniversitede sosyal hizmet alanında doktora eğitimini 2006’ta tamamladı. 1997-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde çalıştı. Akademik yaşantısını 2011-2017 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde sürdürdü. 2014 yılında Profesör ünvanını aldı. Acar, Ekim 2017’ten itibaren İngiltere’de Liverpool Hope Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.  Akademik çalışma alanları arasında, sosyal hizmet değerleri ve etiği, uluslararası sosyal hizmet, insan ticareti, sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklar, çocuk işçiliği, çocuk koruma sistemleri, gençlik politikası, yoksulluk ve sosyal hizmet eğitimi yer almaktadır

Yüksel Baykara Acar

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 1994 yılında mezun oldu. Aynı anabilim dalında yüksek lisansa başlayan Baykara Acar, 1998 yılında master, 2004 yılında doktora eğitimini tamamladı. Yaklaşık bir buçuk yıl Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde (Şimdiki AÇSHB) sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptı. 1998-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde;2011-2017 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet  Bölümünde akademik çalışmalarını sürdürdü. Ekim 2017 yılından itibaren emekli olan Baykara Acar, İngiltere’de Liverpool’da bağımsız araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çocuk suçluluğu ve çocuk adalet sistemi başta olmak üzere, çocuk hakları,  çocuğun korunması, ailelerle sosyal hizmet ve sosyal hizmet müdahalesi konularında  bilimsel çalışma ve uygulamalarını sürdürmektedir. 

Arzu İçağasıoğlu Çoban 

İçağasıoğlu Çoban, 1999-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında ise Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde çalışmaya başladı. Halen bu Bölümde çalışmaya devam etmektedir.

Arzu İçağasıoğlu Çoban, sosyal hizmet disiplinin farklı alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Sosyal hizmet eğitimi ve akreditasyonu, çocuk hakları, çocuklarla sosyal hizmet, aile sorunları ve ailelerle sosyal hizmet, tıbbi sosyal hizmet, engelli bireyler ve aileleri ile sosyal hizmet, başlıca çalışma alanlarıdır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu 1998 mezunu. Yüksek Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında 1999-2002 yılları arasında yapmıştır. Yüksek Lisans Tezi “Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezleri: Verilen Hizmetler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları” konusundadır. İçağasıoğlu Çoban, Doktora eğitimini ise 2003-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora tez konusu, “Ailelerin Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi: Ankara Örneği” dir.

Durdu Baran Çiftci

Sosyal hizmet uzmanı. Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet bölümü mezunu. Psikiyatri, insan hakları, siyaset bilim, sosyal politika alanlarında lisansüstü çalışmalar yapmış ve yapmaktadır. Adalet Bakanlığında çalışmaktadır. Nika Yayınevi editörüdür. 

Emrah Kırımsoy

Sosyal hizmet uzmanı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu 1997 mezunu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Anabilim dalında tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında “Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çocuklarla Çalışmalarına dair “İyi Uygulama” Hakkındaki Görüşleri: Bir Niteliksel Araştırma” başlığı ile doktora çalışmasına tamamlamıştır.

Çocuk hakları alanında özelde çocuğa özgü adalet sistemi, çocuk koruma sistemi, çocuk alanında çalışanların güçlenmelerine destek olmak üzere sivil alanda çalışmalarına devam ediyor.

Gonca Polat

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 2003 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitenin Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştıktan sonra (2004-2005), Hacettepe Üniversitesi (2005-2007) ve Başkent Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı (2007-2013)

Doktorasını tamamladıktan sonra 2014 yılında İsveç Lund Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde TUBİTAK Doktora Sonrası Araştırma programı bursiyeri olarak bir yıl misafir araştırmacı olarak çalıştı.

2016 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında sosyal hizmet kuram ve uygulamaları, yoksulluk, ruh sağlığı ve sosyal hizmet, madde bağımlılığı, sosyal hizmet eğitimi yer almaktadır.

Mansur Seyitoğlu

2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden mezun oldu. 2012-2022 yılları arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çocuk kuruluşlarında çalıştı. 2016 Yılında Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Anabilim Dalı Programı’nda yüksek lisansını ve 2023 yılında ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı Programı’nda doktorasını tamamladı.

Dr. Stan Tatkin’den PACT (Çift Terapisine Psiko-biyolojik yaklaşım) çift terapisi eğitimi almıştır. Ayrıca Dr. Murat Dokur’dan Aile ve Çift Terapisi Eğitimi programını tamamlayarak aile ve çift terapisti unvanı almıştır.

2011 yılından bu yana, çocuk koruma sistemleri, göç, doğal afet bölgeleri, insan yapımı travma alanları ve karmaşık acil durumlar gibi çeşitli bağlamlarda psikososyal destek sağlayan çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşta sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştı. Mansur bu görevlerinde kriz danışmanı, vaka yöneticisi, danışman ve süpervizör olarak evsizler, mahkumlar, bağımlılar ve ruh sağlığı sorunları olan bireyler de dahil olmak üzere çeşitli gruplarla çalıştı. Şimdilerde aile-çift terapisti ve bağımsız araştırmacı olarak çalışıyor.