Hakkımızda

Bir hayalimiz var; insan hakları ve insan onurunun korunduğu kolektif sorumluluk ve çeşitliliğe saygı ilkeleri temelinde sosyal adaletin sağlandığı bir dünyada yaşamak…

İsteğimiz; tahakküm üreten ilişkiler, yapısal ve çıplak şiddet, yoksulluk, yoksunluk, kimlik sorunları, çalışma ilişkilerindeki adaletsizlik gibi çok çeşitli konularda sosyal- ekonomik, sınıfsal ve kültürel düzeyde dışta tutulan ve kırılgan grupların ihtiyaç ve sorunlarını önceleyerek ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcılıktan uzak, insan hakları ve sosyal adalet referanslarına dayalı bir sosyal politika anlayışının gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak…

Biliyoruz ki; yeryüzünde bir arada yaşamayı zorlaştıran pek çok durum var. Birçok toplum ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik, siyasi ve kültürel savrulmalar yaşıyor. Bu savrulmalara bilim dışı tartışma ve kabullerin akademik ortamlar ve tüm uygulamalara çarpıtıcı etkisi eşlik ediyor. Bilimsel bilgi üretimi ve kabulü her alanda olduğu gibi sosyal hizmet ve sosyal politika alanlarında engellerle karşılaşıyor.

Heykel: Necdet Kırımsoy
Fotoğraf: Pierre Alain Jaussi
Mehmet Pir Koleksiyonu, Kocaev/ Datça

Bu yüzden;

  • sosyal hizmet ve sosyal politika alanlarında neyin neden yapıldığı ve yapılması gerektiğine dair temellendirmeleri gözden geçirerek bilimsel ve etik bir zeminde sorgulamaya,
  • tahakküm ilişkilerini ve sonuçlarını evrensel ve yerel ölçekte görünür kılmaya,
  • toplumsal alanın güncel ve “gerçek” sorunlarını farklı bağlamlarda gündemleştirmeye, anlamaya,
  • ezber bozmaya, umudu tazelemeye, değişime, dönüşmeye ve güçlenmeye,
  • birlikte düşünmeye, paylaşmaya ve dayanışmaya,
  • bir arada yaşamı mümkün kılmaya yönelik çabalara katkıda bulunmaya

ihtiyacımız var!

Yol arkadaşlığına davetlisiniz!

Özetlemeye çalıştığımız idealler etrafında bir araya gelen bir ekip olarak bir paylaşım ve tartışma zeminimiz olsun diye “Heybe: Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika Dergisi” ile yola koyulduk. Yolda heybesindekileri paylaşmak isteyenlerle akademik çalışmalar ve toplumdaki tüm uygulamalarla ilgili dil ve eylemlerin kapsayıcı değişimi ve dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 

“Söz uçar yazı kalır” diyerek başlangıçta yılda en az iki tematik sayı olarak yayımlanmasını planladığımız Heybe’yi yazı çağrısı yaparak ve yazı davetinde bulunarak dolduracağız.

Pek çok patikası, kavşağı, çıkmaz sokağı, dönemeci, inişli çıkışlı yolu, yokuşu olan yolda birlikte düşünüp üreterek heybesindekileri paylaşmak isteyen ve bir başkasının heybesindekini merak eden herkesi yol arkadaşlığına davet ediyoruz.

Heybe Ekibi