Yazmaya Davet

DÖNÜŞÜM: Sosyal Sorunlar ve Politikalar-2 temalı 4. Sayımız için yazılarınızı bekliyoruz!

Merhaba,

3. Sayımızın temasını “DÖNÜŞÜM: Sosyal Sorunlar ve Politikalar-1” olarak belirlemiştik. Bu tema çerçevesinde 3. Sayımızda Dönüşüm kelimesinin dilbilimsel incelemesi ve kelimenin farklı anlamlarından yola çıktık sonrasında ise insan hakları bağlamında yurttaşlığın dönüşümü, iklim krizinin ekonomide yarattığı eşitsizlikler, sosyal sorunlara ilişkin dayanışma, sivil toplum çalışmalarına katılım, dayanışmanın dönüşümü, çalışma yaşamındaki dönüşüm ve sosyal politika ile emek arasındaki ilişkinin dönüşümü ile devam ettik. Sosyal hizmet alanında önemli sosyal politikaları belirleyen kamunun dönüşümü, yine sosyal hizmetin önemli alanlarından biri olan heteronormatif algıların LGBTİ+’lar üzerindeki etkisi, tıbbın cinsiyet anlayışının dönüşüm seyri, Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin dönüşümüne ilişkin düşünceler gibi daha spesifik alanlarda yaşanan süreçleri değerlendirmeye çalıştık. Ek olarak, COVID-19 Pandemisinin çocuklar üzerindeki dönüşümünü eğitim alanından okuyan bir atölye çalışmasının sonuçlarını sizlerle paylaştık

Ama sözümüz bitmedi…

Dönüşüm konusu beklediğimizden ve umduğumuzdan daha fazla ilgi gördü. Bu nedenle 2022’nin Aralık ayında yayınlayacağımız dördüncü sayımızda da Dönüşüm temasını ele almaya karar verdik. Bu çerçevesinde ele alınabilecek alt temalar;

  • Yoksulluk, göç, kentleşme gibi sosyal sorunlardaki dönüşümler
  • Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sosyal koruma, sosyal yardım gibi alanlardaki sosyal politikalarda dönüşümler
  • Çocuk, genç, yaşlı gibi nüfus gruplarına ilişkin algılamalarda ve bu nüfus gruplarına yönelik sosyal politikalarda dönüşümler olarak belirlenmiştir.

Her sayı da yaptığımız gibi dördüncü sayıda da gerek açık çağrıya cevap verenler gerekse yayın kurulunca tema doğrultusunda doğrudan iletişim kurulan kişilerin yazılarıyla bir araya gelecek. 

Heybe Dergi’de yazısını paylaşmak isteyenler için süreç ve takvim şu şekilde işleyecek:

  • 2022 Aralık sayısı için 750 kelimeyi aşmayacak bir özetin 15 Eylül 2022’ye kadar bilgi@heybedergi.com adresine ulaştırılması 
  • Özete dair 30 Eylül 2022 tarihine kadar yazara ulaştırılacak geri bildirim üzerine en çok 6000 kelimeyi aşmayacak şekilde tam yazının 15 Kasım 2022’ye kadar yayın kuruluna ulaştırılması
  • Kaynakça yazımında APA 6 kurallarının dikkate alınması beklenmektedir (Bkz. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf)

Özetlerin belirlenen temaya ve Heybe Dergisinin ilkelerine uygunluğu yayın kurulu tarafından değerlendirilecektir Heybe’de yayımlanacak yazıların, ele aldıkları konuyu ulusal ve/veya uluslararası literatür ışığında eleştirel bir gözle tartışmaları, temel insan hakları çerçevesinde ayrımcı ve kırılgan grupları dışlayıcı söylemleri içermemesi beklenmektedir. Aksi durumda yazılar yazarlarına iade edilir.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Ve unutmadan…

Heybesindekileri paylaşmak isteyenlerle sosyal hizmet ve sosyal politika alanındaki tartışmalara katkıda bulunabilmek ümidiyle, sonraki sayılarda görüşebilmek dileğiyle…

Sevgilerimizle

Heybe Ekibi