Yazmaya Davet

Merhaba,

Dünyada plansız, eşitsiz büyümeye dayalı ekonomik sistem ve güçlenen demokrasi karşıtı cephenin bizleri getirdigi noktada, hemen her ülkede politik kutuplaşmanın arttığı, sınıfsal farklılıkların daha da belirginleştiği günleri yaşıyoruz. Süregelen ekonomik sistemin ekolojik sistem üzerinde yarattığı tahribat, küresel düzeyde toplum sağlığını etkileyecek bir boyuta ulaştı. Bilim dışı tartışma ve kabullerin giderek yaygınlaşmasıyla toplumsal gerçekliklerin tartışılması, gün geçtikçe zorlaşıyor. Aşı karşıtı grupların artışı, bütçe açıklarının ya da yaşanan sosyal sorunların sorumluluğunun göçmenlere yüklenmesi, sorunlar ve gerçekliklerin yeniden biçimlendirilerek, topluma “meşrulaştırılarak” sunulması ilk akla gelen örnekler olarak sıralanabilir.

Yukarıda kısaca özetlenen etkenler ve koşullar, sosyal politika ve sosyal hizmetleri salt bir sosyal kontrol aracı haline getirmekte ve bazı ülke örneklerinde olduğu gibi sosyal hizmetler, insanın özgürleşmesi için bir araç olmaktan çok baskın ideolojinin bir aygıtına dönüşmektedir. 

Heybe Dergisi, ulusal düzeyde bu tartışmaları çoğaltmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlamış; uluslararası tartışmaların ışığında küreseli ve yereli anlama çabasını somutlaştıracak bir platform oluşturmak için yola çıkmıştır.

Bu çercevede; 

  • sosyal hizmet(ler) ve sosyal politikalara ilişkin güncel tartışmaları bilimsel ve etik bir zeminde sorgulamaya,
  • tahakküm ilişkilerini ve sonuçlarını evrensel ve yerel ölçekte görünür kılmaya,
  • toplumsal alanın güncel ve “gerçek” sorunlarını farklı bağlamlarda gündemleştirmeye, anlamaya,
  • ezber bozmaya, umudu tazelemeye, değişime, dönüşmeye ve güçlenmeye,
  • birlikte düşünmeye, paylaşmaya ve dayanışmaya,
  • bir arada yaşamı mümkün kılmaya yönelik çabalara katkıda bulunmaya

ihtiyacımız olduğu düşüncesinden hareketle “Heybe: Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika Dergisi” çevresinde bir araya geldik. Bu yolda heybesindekileri paylaşmak isteyenlerle sosyal hizmet ve sosyal politika alanındaki tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Heybe Dergisi’nin Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez basılı olarak yayımlanmasını ve dağıtılmasını planlıyoruz. Ayrıca yazıların kısa özetlerinin ücretsiz; dergi sayılarının ise abonelik yoluyla http://www.heybedergi.com/ adresinden ulaşılabilir olmasını istiyoruz.

Bu kapsamda 2021 Kasım ayında ikinci sayımızı “Ruh Sağlığı ve İnsan Hakları” teması ile yayımlayacağız. Bir sonraki sayının temasını ise ayrıca duyuracağız. Her sayı, gerek açık çağrıya cevap verenler gerekse yayın kurulunca tema doğrultusunda doğrudan iletişim kurulan kişilerin yazılarıyla bir araya gelecek. 

Buna istinaden açık çağrıya cevap verip Heybe Dergi’de yazısını paylaşmak isteyenler için süreç ve takvim şu şekilde işleyecek:

  • 2021 Kasım sayısı için 750 kelimeyi aşmayacak bir özetin 30 Haziran 2021’ye kadar bilgi@heybedergi.com adresine ulaştırılması 
  • Özete dair 10 Temmuz 2021 tarihine kadar yazara ulaştırılacak geri bildirim üzerine en çok 6000 kelimeyi aşmayacak şekilde tam yazının 15 Ekim 2021’e kadar yayın kuruluna ulaştırılması
  • Kaynakça yazımında APA 6 kurallarının dikkate alınması beklenmektedir (Bkz. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf)

Özetlerin belirlenen temaya ve Heybe Dergisinin ilkelerine uygunluğu yayın kurulu tarafından belirlenecektir. Heybe’de yayımlanacak yazıların, ele aldıkları konuyu ulusal ve/veya uluslararası literatür ışığında eleştirel bir gözle tartışmaları, temel insan hakları çerçevesinde ayrımcı ve kırılgan grupları dışlayıcı söylemleri içermemesi beklenmektedir. Aksi durumda yazılar yazarlarına iade edilir.

Heybe Dergisi`ne katkıda bulunan yazarlara emeklerinin karşılığı olmasa da sembolik bir telif ödemesi yapılmasının etik olarak doğru olduğuna inanıyoruz. Ancak yayın hayatına başlayacağımız 2021 yılı içinde yayınlanan yazılar için herhangi bir telif ödemesi gerçekleştiremeyeceğimizi belirtmek isteriz. Hedefimiz 2022 yılından itibaren yayınlanan her yazı için telif ödemesi yapmak olacaktır.  

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Heybe Ekibi