Arşiv

İlk sayımız “Covid-19 Pandemisi, Neoliberal Politikalar ve Sosyal Hizmet” yayınlandı.

İkinci sayımız “Ruh Sağlığı ve İnsan Hakları” yayınlandı.

Üçüncü sayımız “Dönüşüm: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar-1” yayınlandı.

Dördüncü sayımız “Dönüşüm: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar-2” yayınlandı.

Beşinci sayımız “Zemin Kayması” yayınlandı.